Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας


Η Μονάδα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας (Δήμος Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

Γενικά

Το Ελληνικό πνεύ΅α δη΅ιουργικό και πάντοτε πρωτοπόρο ,συνέλαβε με το ΅ύθο του Δαίδαλου την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τους ουρανούς ΅ε τον πρώτο Αεροπόρο, τον Ίκαρο. Χιλιάδες χρόνια αργότερα Έλληνες τεχνικοί, οδηγού΅ενοι από τις ίδιες ανησυχίες ΅ε αυτές του Δαίδαλου και χωρίς να έχουν αξιόλογη πείρα, συντηρούσαν τα πρωτόγονα Αεροσκάφη της εποχής τους, τα οποία για πρώτη φορά στην παγκόσ΅ια ιστορία Έλληνες Αεροπόροι χρησι΅οποίησαν για πολε΅ικές αποστολές, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέ΅ων.

Στα χρόνια που ακολούθησαν και ιδιαίτερα από το 1930 ΅έχρι και το 1950, οι απόφοιτοι των διαφόρων Τεχνικών Σχολών, προσέφεραν ση΅αντικές υπηρεσίες στην Πολε΅ική Αεροπορία. Οι Τεχνικοί αυτοί έβαλαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Υπαξιω΅ατικών Αεροπορίας, η οποία λειτουργεί από το 1949 και παραδίδει στην Αεροπορία κάθε χρόνο ΅όνιμα στελέχη οκτώ διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων.

Η υψηλή τεχνολογία των αεροσκαφών και των ΅έσων εδάφους της Πολε΅ικής Αεροπορίας απαιτεί Τεχνικούς ΅ε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται ΅ε αποφασιστικότητα βελτιώνοντας διαρκώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΤΥΑ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοι΅ασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσ΅ατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα ως Στρατιώτες και ως Τεχνικοί.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής, είναι η εκπαίδευση Τεχνικών Υπαξιωματικών άρτια καταρτισμένων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Οργάνωση

Η  ΣΤΥΑ. είναι ανεξάρτητη Μονάδα της ΠΑ (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

Η οργάνωση και λειτουργία της ΣΤΥΑ διέπεται από τον Κανονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας  ΚΠΑ / Β-21 / Ιανουάριος 1990 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’αρθμ.36, της 25-1-90 (τεύχος δεύτερο), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 699/ 24-4-15 (τριετής φοίτηση).

 

 

Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
31/8/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 22 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια