Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Διαύγεια

Περίληψη Διαπιστωτικών Πράξεων Αυτοδίκαιης Απόλυσης ΜΥ/ΥΠΕΘΑ - ΑΔΑ: Β44Δ6-Φ0Μ   (16/3/2012)

Διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την 27-11-2011 της ΜΥ ΠΑΝΤΕΡΗ-ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΑΜ:2760) και της ΜΥ ΣΟΥΡΜΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ:1793) σύμφωνα με το άρθρο 33 υποπαρ.1γ του ν.4024/2011 .

Αναρτήθηκε την 16/03/2012 με ΑΔΑ: Β44Δ6-Φ0Μ
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
3/9/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια