Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ 3ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Διαύγεια

Περίληψη Διαπιστωτικών Πράξεων Αυτοδίκαιης Απόλυσης ΜΥ/ΥΠΕΘΑ - ΑΔΑ: Β44Δ6-Φ0Μ   (16/3/2012)

Διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την 27-11-2011 της ΜΥ ΠΑΝΤΕΡΗ-ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΑΜ:2760) και της ΜΥ ΣΟΥΡΜΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ:1793) σύμφωνα με το άρθρο 33 υποπαρ.1γ του ν.4024/2011 .

Αναρτήθηκε την 16/03/2012 με ΑΔΑ: Β44Δ6-Φ0Μ
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
27/7/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια