Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Διαύγεια

Μετάθεση Μ.Υ στο ΓΕΑ/Δ6 - ΑΔΑ: Β4ΩΧ6-ΖΚΜ   (25/4/2012)

Μετάθεση στο ΓΕΑ/Δ6, του Μ.Υ ΚΛ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με Δ΄ βαθμό (Ν. 4024/11) ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ: 8064) του 251ΓΝΑ, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.2, του Ν.3528/07 (Υ.Κ).

Αναρτήθηκε την 25/04/2012 με ΑΔΑ: Β4ΩΧ6-ΖΚΜ
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
30/8/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 14 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια