Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ 3ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Deals salary ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Διαύγεια

Διακοπή Απόσπασης Μ.Υ - ΑΔΑ: Β4ΩΧ6-Ψ3Ο   (25/4/2012)

Διακοπή της Απόσπασης της Μ.Υ ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με Γ΄ βαθμό ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ (ΑΜ 7401) και της επιστροφής της στην οργανική της θέση στο 201ΚΕΦΑ, δεδομένου ότι μετά την μετεγκατάσταση του ΓΕΚ Αθηνών δεν αναγκαιεί για τη λειτουργία του η υπόψη υπάλληλος.

Αναρτήθηκε την 25/04/2012 με ΑΔΑ: Β4ΩΧ6-Ψ3Ο
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
2/7/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 6 αεροσκάφη σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια