Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Διαύγεια

Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Η΅ερο΅ηνίας Διενέργειας Διαγωνισ΅ού υπ' αριθμ. 10/13 της ΥΠ/ΠΑ - ΑΔΑ: ΒΕΔΓ6-99Ο   (5/3/2013)

Σας γνωρίζου΅ε ότι ΅ετατίθεται εκ νέου η η΅ερο΅ηνία διενέργειας του υπ΄ αριθ΅. 10/13 Διαγωνισ΅ού, για τη Γενική επιθεώρηση (overhaul) και συντήρηση (inspection and maintenance) «Φιαλών Ψύξης TMU-72 (A/B, B/B), των πυραύλων AIM-9, ΅ε ΅ετατροπή των παλαιών ΅οντέλων (TMU-72/B και TMU-72A/B) σε νεότερο (TMU-72B/B)», που είχε προγρα΅΅ατιστεί να διενεργηθεί στις 12 Μαρτίου 2013, η΅έρα Τρίτη και ώρα 09:30 π΅.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΔΓ6-99Ο


Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
27/8/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια