Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ 3ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team ’σκηση Καμπέρος 2014 Deals ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Ενημέρωση Μερισματούχων ΜΤΑ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Διαύγεια

Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Η΅ερο΅ηνίας Διενέργειας Διαγωνισ΅ού υπ' αριθμ. 10/13 της ΥΠ/ΠΑ - ΑΔΑ: ΒΕΔΓ6-99Ο   (5/3/2013)

Σας γνωρίζου΅ε ότι ΅ετατίθεται εκ νέου η η΅ερο΅ηνία διενέργειας του υπ΄ αριθ΅. 10/13 Διαγωνισ΅ού, για τη Γενική επιθεώρηση (overhaul) και συντήρηση (inspection and maintenance) «Φιαλών Ψύξης TMU-72 (A/B, B/B), των πυραύλων AIM-9, ΅ε ΅ετατροπή των παλαιών ΅οντέλων (TMU-72/B και TMU-72A/B) σε νεότερο (TMU-72B/B)», που είχε προγρα΅΅ατιστεί να διενεργηθεί στις 12 Μαρτίου 2013, η΅έρα Τρίτη και ώρα 09:30 π΅.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΔΓ6-99ΟΔιαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
28/5/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκε 1 αεροσκάφος σε αποστολή αεροδιακομιδής.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια