Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Αρχική Σελίδα : Κοινωνική Προσφορά : Έρευνα και Διάσωση

Έρευνα και Διάσωση

2015

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες από ΠΑ Διασωθέντες *
Ιανουάριος 16 32,1 16 32,1 28 28
Φεβρουάριος 13 23,1 13 23,1 24 32
Μάρτιος 2 3,8 12 19,7 14 23,5 2 45
Απρίλιος 3 8,4 6 12,9 9 21,3 7 37
Μάιος 2 5,4 2 3,3 3 4 7 12,7 1 63
Ιούνιος 5 11,8 5 11,1 10 22,9 52
Ιούλιος 4 9,1 4 5,8 13 21,8 21 36,7 18 137
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα 9 22,9 29 56,8 52 92,6 90 172,3 80 394

* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2014

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες από ΠΑ Διασωθέντες *
Ιανουάριος 4 9,1 4 9,1 81
Φεβρουάριος
Μάρτιος 2 3,1 11 20,9 13 24 3 80
Απρίλιος 5 7,5 2 3,8 7 11,3 2 6
Μάιος 2 2,8 4 9,4 6 12,2 1 45
Ιούνιος 2 5,3 6 10,6 8 15,9 140
Ιούλιος 1 2,5 2 1,1 2 5,6 5 9,2 5 13
Αύγουστος 2 3,8 14 27,3 16 31,1 18 73
Σεπτέμβριος 1 1,8 1 1,8 16 27 18 30,6 11 11
Οκτώβριος 5 8,9 5 8,9 1 100
Νοέμβριος 1 3,9 1 2,2 10 17,5 12 23,6 1 721
Δεκέμβριος 9 15,4 11 15,9 20 36,1 40 67,4 24 2
Σύνολα 12 23,6 28 43,5 94 176,2 134 243,3 66 1272

* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2013

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες *
Ιανουάριος 1 2,5 17 26,2 18 28,7 40
Φεβρουάριος 1 2,4 1 1,6 6 13,6 8 17,6 5
Μάρτιος 3 5,1 3 5,1 5
Απρίλιος 2 4,2 2 4,7 4 8,9 17
Μάιος 7 13,9 5 6,1 12 20 6
Ιούνιος 1 0,4 5 6,2 6 6,6 2
Ιούλιος 13 26,2 13 26,2 58
Αύγουστος 3 5,8 9 12,1 12 17,9 6
Σεπτέμβριος 1 4,8 3 6,4 3 3,5 7 14,7 8
Οκτώβριος 1 1,9 10 20,7 11 22,6 26
Νοέμβριος 4 6 3 7 7 13 76
Δεκέμβριος 2 4,6 2 4,6 2
Σύνολα 4 9,5 21 40,4 78 136 103 185,9 251

* Διασωθέντες: Διάσωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2012

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες *
Ιανουάριος 1 2 2 3,9 3 5,9 121
Φεβρουάριος 1 3 1 2,6 13 19,3 15 24,9 20
Μάρτιος 8 15,2 10 17,5 18 32,7 22
Απρίλιος 5 11,1 7 12 12 23,1 23
Μάιος 2 4,6 5 7 7 11,6 9
Ιούνιος 4 6 12 17,7 16 23,7 10
Ιούλιος 6 9,6 12 19,9 18 29,5 17
Αύγουστος 9 12,2 8 19,2 17 31,4 3
Σεπτέμβριος 7 12,3 7 12,3 6
Οκτώβριος 3 5,1 4 6,8 7 11,9 2
Νοέμβριος 2 4,6 2 4,6
Δεκέμβριος 2 4,7 2 4,7
Σύνολα 1 3 43 77,7 80 135,6 124 216,3 233

* Διασωθέντες: Διάσωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2011

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες *
Ιανουάριος 1 5,6 7 10,2 19 38,1 27 53,9 234
Φεβρουάριος 1 0,5 7 17,1 8 17,6 103
Μάρτιος 1 4,9 9 15,5 8 16,5 18 36,9 120
Απρίλιος 5 9,5 5 4,3 10 13,8 3
Μάιος 4 6 8 18,5 12 24,5 1
Ιούνιος 2 1,4 5 6,8 9 9,8 16 18 4
Ιούλιος 1 3,4 3 2,8 9 15,2 13 21,4 11
Αύγουστος 12 23,1 20 36,1 32 59,2 36
Σεπτέμβριος 14 26,5 15 31,4 29 57,9 82
Οκτώβριος 1 0,2 2 4,2 11 23,6 14 28 5
Νοέμβριος 2 5,2 4 7,1 6 10,9 12 23,2 152
Δεκέμβριος 1 2,1 5 8,2 6 10,3 11
Σύνολα 8 20,7 67 114,3 122 229,7 197 364,7 762

* Διασωθέντες: Διάσωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2010

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 2 3,6 8 12,3 4 14,3 14 30,2 2
Φεβρουάριος 1 2,7 16 27,7 17 30,4 12
Μάρτιος 5 3,2 3 3,8 8 7 4
Απρίλιος 7 6,1 11 24,7 5 15,4 23 46,2 7
Μάιος 8 18,7 8 17,3 16 36 52
Ιούνιος 2 3,7 9 14,2 11 17,9 5
Ιούλιος 2 2,7 14 18,7 16 30,5 32 51,9 7
Αύγουστος 2 5,6 22 34,7 30 58,8 2 7 56 106,1 81
Σεπτέμβριος 7 7,1 16 26,9 23 34 148
Οκτώβριος 3 4,2 13 19 16 23,2 6
Νοέμβριος 7 9,7 16 22,8 1 3,9 24 36,4 5
Δεκέμβριος 3 5,4 5 7,9 8 13,3 10
Σύνολα 5 11 80 115,1 151 265,9 2 7 10 33,6 248 432,6 339

2009

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 2 8,1 1 5 19 28,4 1 3 23 44,5
Φεβρουάριος 1 0,8 7 11,7 8 12,5 72
Μάρτιος 1 2,3 9 19,9 2 8,2 12 30,4 2
Απρίλιος 5 13,3 3 4,9 13 21,7 21 39,9 2
Μάιος 2 1,6 7 10,2 9 11,8 4
Ιούνιος 4 8,2 7 5,4 10 20,6 21 34,2 4
Ιούλιος 7 11,6 16 32 1 1 24 44,6 15
Αύγουστος 13 16,4 12 25,4 1 3,5 26 45,3 4
Σεπτέμβριος 1 4,7 1 0,8 13 29,1 15 34,6 26
Οκτώβριος 2 8,2 3 3,2 20 41 25 52,4 26
Νοέμβριος 2 8,5 5 11,6 20 43,8 1 2,2 2 3,9 30 70 1
Δεκέμβριος 1 1,4 3 5,3 4 6,7
Σύνολα 16 51 45 65 149 289,1 3 6,7 5 15,1 218 426,9 156

2008

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 9 14,7 9 14,7 2
Φεβρουάριος 1 4,2 13 28 14 32,2
Μάρτιος 10 14,3 18 36,6 1 2,9 29 53,8
Απρίλιος 1 1,5 8 13,2 9 14,7
Μάιος 3 6 6 11,9 9 17,9
Ιούνιος 5 6,1 12 16,8 2 3 19 25,9 32
Ιούλιος 4 3,5 7 8,2 11 11,7
Αύγουστος 6 6,5 16 32,9 1 3,1 23 42,5 25
Σεπτέμβριος 1 2,2 11 35,1 12 37,3 4
Οκτώβριος 3 4,3 18 32,9 1 3 22 40,2 9
Νοέμβριος 1 1,7 3 4,6 8 15,7 12 22
Δεκέμβριος 1 4,1 2 3,3 8 14,4 11 21,8
Σύνολα 4 11,5 37 50,8 134 260,4 5 12 180 334,7 72

2007

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 4 4,5 13 24,1 2 5,9 19 34,5 51
Φεβρουάριος 2 2,1 10 23,7 12 25,8 9
Μάρτιος 12 20,2 12 20,2 24
Απρίλιος 2 4,1 5 7,6 21 38 28 49,7 1730
Μάιος 3 6,4 15 27,5 18 33,9 11
Ιούνιος 3 5,8 16 20,2 19 26 7
Ιούλιος 1 0,5 11 23,6 25 49,6 37 73,7 150
Αύγουστος 2 7,1 7 9,4 14 27,8 23 44,3 31
Σεπτέμβριος 2 1,3 23 30,7 25 32 167
Οκτώβριος 4 6 20 23,9 24 29,9 14
Νοέμβριος 1 2,9 7 14,6 1 1,8 1 4 10 23,3 115
Δεκέμβριος 4 15,6 1 1,5 30 47 35 64,1 46
Σύνολα 10 30,2 42 68,2 206 347,3 1 1,8 3 9,9 262 457,4 2355

2006

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 2 3,6 15 31,9 1 0,4 18 35,9 29
Φεβρουάριος 1 1,5 12 28,5 13 30 3
Μάρτιος 3 6,5 7 14,4 1 2,8 11 23,7 2
Απρίλιος 5 21,7 27 37,8 34 74,4 2 5,3 14 42,5 71 181,7 6
Μάιος 7 26,1 12 19,6 11 26,5 15 34,1 26 76 71 182,3 9
Ιούνιος 2 5,3 5 6,5 13 21,3 1 3,6 2 7,2 23 43,9 40
Ιούλιος 1 1,8 12 21,4 13 23,2 15
Αύγουστος 5 7,6 4 6,8 9 14,4 4
Σεπτέμβριος 1 1,2 6 6,3 4 2,1 11 9,6 37
Οκτώβριος 5 8,7 11 20,3 16 28 14
Νοέμβριος 3 2,3 8 11,8 11 14,1 4
Δεκέμβριος 1 2,3 14 29,9 15 32,2 16
Σύνολα 15 54,2 71 105,6 145 284,5 20 46,1 42 125,6 293 616,1 179

2005

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma ΑB-205 Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 0 0,0 25 71,4 4 7,8 0 0,0 4 11,2 33 90,4 2
Φεβρουάριος 3 10,6 6 24,7 0 0,0 1 3,3 0 0,0 10 38,6 55
Μάρτιος 0 0,0 4 9,4 3 7,5 1 3,4 0 0,0 8 20,3 24
Απρίλιος 1 4,8 6 11,0 3 5,8 4 11,8 3 8,8 17 42,2 2
Μάιος 0 0,0 2 1,4 6 9,0 0 0,0 0 0,0 8 10,4 1
Ιούνιος 0 0,0 3 6,0 4 7,6 0 0,0 0 0,0 7 13,6 3
Ιούλιος 0 0,0 11 23,3 7 12,4 1 2,2 0 0,0 19 37,9 8
Αύγουστος 2 4,0 12 21,8 7 13,1 1 3,1 0 0,0 22 42,0 106
Σεπτέμβριος 2 4,0 15 26,8 4 6,2 2 4,0 0 0,0 23 41,0 49
Οκτώβριος 0 0,0 12 24,4 3 4,5 1 3,7 0 0,0 16 32,6 4
Νοέμβριος 2 5,9 11 19,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 25,3 21
Δεκέμβριος 1 2,9 7 16,4 1 1,9 0 0,0 0 0,0 9 21,2 3
Σύνολα 11 32,2 114 256,0 42 75,8 11 31,5 7 20,0 185 415,5 278
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
30/8/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 14 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια