Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ 3ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Deals salary ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Αρχική Σελίδα : Κοινωνική Προσφορά : Έρευνα και Διάσωση

Έρευνα και Διάσωση

2015

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες από ΠΑ Διασωθέντες *
Ιανουάριος 16 32,1 16 32,1 28 28
Φεβρουάριος 13 23,1 13 23,1 24 32
Μάρτιος 2 3,8 12 19,7 14 23,5 2 45
Απρίλιος 3 8,4 6 12,9 9 21,3 7 37
Μάιος 2 5,4 2 3,3 3 4 7 12,7 1 63
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα 5 13,8 20 39,2 34 59,7 59 112,7 62 205

* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2014

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες από ΠΑ Διασωθέντες *
Ιανουάριος 4 9,1 4 9,1 81
Φεβρουάριος
Μάρτιος 2 3,1 11 20,9 13 24 3 80
Απρίλιος 5 7,5 2 3,8 7 11,3 2 6
Μάιος 2 2,8 4 9,4 6 12,2 1 45
Ιούνιος 2 5,3 6 10,6 8 15,9 140
Ιούλιος 1 2,5 2 1,1 2 5,6 5 9,2 5 13
Αύγουστος 2 3,8 14 27,3 16 31,1 18 73
Σεπτέμβριος 1 1,8 1 1,8 16 27 18 30,6 11 11
Οκτώβριος 5 8,9 5 8,9 1 100
Νοέμβριος 1 3,9 1 2,2 10 17,5 12 23,6 1 721
Δεκέμβριος 9 15,4 11 15,9 20 36,1 40 67,4 24 2
Σύνολα 12 23,6 28 43,5 94 176,2 134 243,3 66 1272

* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2013

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες *
Ιανουάριος 1 2,5 17 26,2 18 28,7 40
Φεβρουάριος 1 2,4 1 1,6 6 13,6 8 17,6 5
Μάρτιος 3 5,1 3 5,1 5
Απρίλιος 2 4,2 2 4,7 4 8,9 17
Μάιος 7 13,9 5 6,1 12 20 6
Ιούνιος 1 0,4 5 6,2 6 6,6 2
Ιούλιος 13 26,2 13 26,2 58
Αύγουστος 3 5,8 9 12,1 12 17,9 6
Σεπτέμβριος 1 4,8 3 6,4 3 3,5 7 14,7 8
Οκτώβριος 1 1,9 10 20,7 11 22,6 26
Νοέμβριος 4 6 3 7 7 13 76
Δεκέμβριος 2 4,6 2 4,6 2
Σύνολα 4 9,5 21 40,4 78 136 103 185,9 251

* Διασωθέντες: Διάσωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2012

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες *
Ιανουάριος 1 2 2 3,9 3 5,9 121
Φεβρουάριος 1 3 1 2,6 13 19,3 15 24,9 20
Μάρτιος 8 15,2 10 17,5 18 32,7 22
Απρίλιος 5 11,1 7 12 12 23,1 23
Μάιος 2 4,6 5 7 7 11,6 9
Ιούνιος 4 6 12 17,7 16 23,7 10
Ιούλιος 6 9,6 12 19,9 18 29,5 17
Αύγουστος 9 12,2 8 19,2 17 31,4 3
Σεπτέμβριος 7 12,3 7 12,3 6
Οκτώβριος 3 5,1 4 6,8 7 11,9 2
Νοέμβριος 2 4,6 2 4,6
Δεκέμβριος 2 4,7 2 4,7
Σύνολα 1 3 43 77,7 80 135,6 124 216,3 233

* Διασωθέντες: Διάσωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2011

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες *
Ιανουάριος 1 5,6 7 10,2 19 38,1 27 53,9 234
Φεβρουάριος 1 0,5 7 17,1 8 17,6 103
Μάρτιος 1 4,9 9 15,5 8 16,5 18 36,9 120
Απρίλιος 5 9,5 5 4,3 10 13,8 3
Μάιος 4 6 8 18,5 12 24,5 1
Ιούνιος 2 1,4 5 6,8 9 9,8 16 18 4
Ιούλιος 1 3,4 3 2,8 9 15,2 13 21,4 11
Αύγουστος 12 23,1 20 36,1 32 59,2 36
Σεπτέμβριος 14 26,5 15 31,4 29 57,9 82
Οκτώβριος 1 0,2 2 4,2 11 23,6 14 28 5
Νοέμβριος 2 5,2 4 7,1 6 10,9 12 23,2 152
Δεκέμβριος 1 2,1 5 8,2 6 10,3 11
Σύνολα 8 20,7 67 114,3 122 229,7 197 364,7 762

* Διασωθέντες: Διάσωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

2010

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 2 3,6 8 12,3 4 14,3 14 30,2 2
Φεβρουάριος 1 2,7 16 27,7 17 30,4 12
Μάρτιος 5 3,2 3 3,8 8 7 4
Απρίλιος 7 6,1 11 24,7 5 15,4 23 46,2 7
Μάιος 8 18,7 8 17,3 16 36 52
Ιούνιος 2 3,7 9 14,2 11 17,9 5
Ιούλιος 2 2,7 14 18,7 16 30,5 32 51,9 7
Αύγουστος 2 5,6 22 34,7 30 58,8 2 7 56 106,1 81
Σεπτέμβριος 7 7,1 16 26,9 23 34 148
Οκτώβριος 3 4,2 13 19 16 23,2 6
Νοέμβριος 7 9,7 16 22,8 1 3,9 24 36,4 5
Δεκέμβριος 3 5,4 5 7,9 8 13,3 10
Σύνολα 5 11 80 115,1 151 265,9 2 7 10 33,6 248 432,6 339

2009

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 2 8,1 1 5 19 28,4 1 3 23 44,5
Φεβρουάριος 1 0,8 7 11,7 8 12,5 72
Μάρτιος 1 2,3 9 19,9 2 8,2 12 30,4 2
Απρίλιος 5 13,3 3 4,9 13 21,7 21 39,9 2
Μάιος 2 1,6 7 10,2 9 11,8 4
Ιούνιος 4 8,2 7 5,4 10 20,6 21 34,2 4
Ιούλιος 7 11,6 16 32 1 1 24 44,6 15
Αύγουστος 13 16,4 12 25,4 1 3,5 26 45,3 4
Σεπτέμβριος 1 4,7 1 0,8 13 29,1 15 34,6 26
Οκτώβριος 2 8,2 3 3,2 20 41 25 52,4 26
Νοέμβριος 2 8,5 5 11,6 20 43,8 1 2,2 2 3,9 30 70 1
Δεκέμβριος 1 1,4 3 5,3 4 6,7
Σύνολα 16 51 45 65 149 289,1 3 6,7 5 15,1 218 426,9 156

2008

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 9 14,7 9 14,7 2
Φεβρουάριος 1 4,2 13 28 14 32,2
Μάρτιος 10 14,3 18 36,6 1 2,9 29 53,8
Απρίλιος 1 1,5 8 13,2 9 14,7
Μάιος 3 6 6 11,9 9 17,9
Ιούνιος 5 6,1 12 16,8 2 3 19 25,9 32
Ιούλιος 4 3,5 7 8,2 11 11,7
Αύγουστος 6 6,5 16 32,9 1 3,1 23 42,5 25
Σεπτέμβριος 1 2,2 11 35,1 12 37,3 4
Οκτώβριος 3 4,3 18 32,9 1 3 22 40,2 9
Νοέμβριος 1 1,7 3 4,6 8 15,7 12 22
Δεκέμβριος 1 4,1 2 3,3 8 14,4 11 21,8
Σύνολα 4 11,5 37 50,8 134 260,4 5 12 180 334,7 72

2007

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 4 4,5 13 24,1 2 5,9 19 34,5 51
Φεβρουάριος 2 2,1 10 23,7 12 25,8 9
Μάρτιος 12 20,2 12 20,2 24
Απρίλιος 2 4,1 5 7,6 21 38 28 49,7 1730
Μάιος 3 6,4 15 27,5 18 33,9 11
Ιούνιος 3 5,8 16 20,2 19 26 7
Ιούλιος 1 0,5 11 23,6 25 49,6 37 73,7 150
Αύγουστος 2 7,1 7 9,4 14 27,8 23 44,3 31
Σεπτέμβριος 2 1,3 23 30,7 25 32 167
Οκτώβριος 4 6 20 23,9 24 29,9 14
Νοέμβριος 1 2,9 7 14,6 1 1,8 1 4 10 23,3 115
Δεκέμβριος 4 15,6 1 1,5 30 47 35 64,1 46
Σύνολα 10 30,2 42 68,2 206 347,3 1 1,8 3 9,9 262 457,4 2355

2006

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 2 3,6 15 31,9 1 0,4 18 35,9 29
Φεβρουάριος 1 1,5 12 28,5 13 30 3
Μάρτιος 3 6,5 7 14,4 1 2,8 11 23,7 2
Απρίλιος 5 21,7 27 37,8 34 74,4 2 5,3 14 42,5 71 181,7 6
Μάιος 7 26,1 12 19,6 11 26,5 15 34,1 26 76 71 182,3 9
Ιούνιος 2 5,3 5 6,5 13 21,3 1 3,6 2 7,2 23 43,9 40
Ιούλιος 1 1,8 12 21,4 13 23,2 15
Αύγουστος 5 7,6 4 6,8 9 14,4 4
Σεπτέμβριος 1 1,2 6 6,3 4 2,1 11 9,6 37
Οκτώβριος 5 8,7 11 20,3 16 28 14
Νοέμβριος 3 2,3 8 11,8 11 14,1 4
Δεκέμβριος 1 2,3 14 29,9 15 32,2 16
Σύνολα 15 54,2 71 105,6 145 284,5 20 46,1 42 125,6 293 616,1 179

2005

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma ΑB-205 Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος 0 0,0 25 71,4 4 7,8 0 0,0 4 11,2 33 90,4 2
Φεβρουάριος 3 10,6 6 24,7 0 0,0 1 3,3 0 0,0 10 38,6 55
Μάρτιος 0 0,0 4 9,4 3 7,5 1 3,4 0 0,0 8 20,3 24
Απρίλιος 1 4,8 6 11,0 3 5,8 4 11,8 3 8,8 17 42,2 2
Μάιος 0 0,0 2 1,4 6 9,0 0 0,0 0 0,0 8 10,4 1
Ιούνιος 0 0,0 3 6,0 4 7,6 0 0,0 0 0,0 7 13,6 3
Ιούλιος 0 0,0 11 23,3 7 12,4 1 2,2 0 0,0 19 37,9 8
Αύγουστος 2 4,0 12 21,8 7 13,1 1 3,1 0 0,0 22 42,0 106
Σεπτέμβριος 2 4,0 15 26,8 4 6,2 2 4,0 0 0,0 23 41,0 49
Οκτώβριος 0 0,0 12 24,4 3 4,5 1 3,7 0 0,0 16 32,6 4
Νοέμβριος 2 5,9 11 19,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 25,3 21
Δεκέμβριος 1 2,9 7 16,4 1 1,9 0 0,0 0 0,0 9 21,2 3
Σύνολα 11 32,2 114 256,0 42 75,8 11 31,5 7 20,0 185 415,5 278
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
1/7/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια