Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κοινωνική Προσφορά ΠΑ - Στατιστικά Στοιχεία έτους 2006

Αποστολές Αεροδιακομιδών

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Β-212 Α-109 ΑΒ-205 EMBRAER Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 13 25,3 16 9 23,4 10       4 10 5             26 58,7 31
Φεβρουάριος 36 87,6 46 19 44,2 20       13 23,8 15             68 155,6 81
Μάρτιος 50 112,4 61 25 62,7 32       13 31,3 12             88 206,4 105
Απρίλιος 42 93,8 56 21 50,2 22       16 35,9 16             79 179,9 94
Μάιος 41 95,2 64 15 38,9 19       19 43,2 20             75 177,3 103
Ιούνιος 56 124,6 75 20 51,6 20       22 51,2 22             98 227,4 117
Ιούλιος 59 136,7 76 23 57,3 32       25 69,4 26       1 2,3 1 107 263,4 134
Αύγουστος 57 142,0 109 31 89,5 34       29 75,5 33 1 1,4 1       118 308,4 177
Σεπτέμβριος 46 88,4 56 23 57,1 29       19 51,4 19             88 196,9 104
Οκτώβριος 51 127,7 74 22 61,5 32       22 51,4 23             117 240,6 129
Νοέμβριος 37 75,5 47 11 28,4 13       17 51,8 17 1 1,5 1       66 157,2 78
Δεκέμβριος 36 91,1 46 12 29,5 12       11 32,6 11 1 1,6 1       60 155,6 70
Σύνολα 524 1201,1 726 231 594,3 275       210 527,5 219 3 4,5 3 1 2,3 1 990 2327,4 1223

Αποστολές Έρευνας Διάσωσης

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος     2 3,6 15 31,9 1 0,4     18 35,9 29
Φεβρουάριος     1 1,5 12 28,5         13 30 3
Μάρτιος     3 6,5 7 14,4 1 2,8     11 23,7 2
Απρίλιος 5 21,7 27 37,8 34 74,4 2 5,3 14 42,5 71 181,7 6
Μάιος 7 26,1 12 19,6 11 26,5 15 34,1 26 76 71 182,3 9
Ιούνιος 2 5,3 5 6,5 13 21,3 1 3,6 2 7,2 23 43,9 40
Ιούλιος     1 1,8 12 21,4         13 23,2 15
Αύγουστος     5 7,6 4 6,8         9 14,4 4
Σεπτέμβριος 1 1,2 6 6,3 4 2,1         11 9,6 37
Οκτώβριος     5 8,7 11 20,3         16 28 14
Νοέμβριος     3 2,3 8 11,8         11 14,1 4
Δεκέμβριος     1 2,3 14 29,9         15 32,2 16
Σύνολα 15 54,2 71 105,6 145 284,5 20 46,1 42 125,6 293 616,1 179

Αποστολές Αεροπυρόσβεσης

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
CL-415 CL-215 PZL GRUMMAN C-130 T-41 Γενικό Σύνολο
  Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Έξοδοι Ώρες
Ιανουάριος     1 1,7                 1 1,7
Φεβρουάριος                            
Μάρτιος                            
Απρίλιος                            
Μάιος 3 9,7                     3 9,7
Ιούνιος 26 77,1 23 58,1 104 145,8 10 13,5     6 12,5 169 307
Ιούλιος 116 328,3 113 304,1 339 277,8 52 66     11 25,7 631 1001,9
Αύγουστος 181 603,5 205 560,6 453 830,9 43 48,5     19 44,3 901 2087,8
Σεπτέμβριος 68 194,1 80 214,3 269 433 31 36,6     13 29,2 461 907,2
Οκτώβριος 12 32,3 11 24,6 73 98,3 11 12,6     1 1,5 108 169,3
Νοέμβριος                            
Δεκέμβριος 4 4,1                     4 4,1
Σύνολα 410 1249,1 433 1163,4 1238 1785,8 147 177,2     50 113,2 2278 4488,7

Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
27/8/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια