Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κοινωνική Προσφορά ΠΑ - Στατιστικά Στοιχεία έτους 2008

Αποστολές Αεροδιακομιδών

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Gulfstream/
ΕΜΒ 135
Α-109 ΑΒ-205 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 45 115,2 61 21 48,1 22       7 13,6 9       14 38,3 19 87 215,2 111
Φεβρουάριος 22 68 40 14 32,1 18 1 9,1 1 10 22,9 10       6 18,3 7 53 150,4 76
Μάρτιος 46 100,7 57 19 41 23       17 44,6 18       12 42,8 17 94 229,1 115
Απρίλιος 37 80,9 47 25 52 32       19 45,2 21       15 56,4 22 96 234,5 122
Μάιος 39 84,8 48 14 32,9 17       15 37,8 15       21 64,4 24 89 219,9 104
Ιούνιος 13 33,8 16 16 39,7 18       18 36,6 18       55 131 70 102 201,4 122
Ιούλιος 13 31 15 17 35,6 18       25 54,7 25       55 140 78 110 260,3 136
Αύγουστος 15 34,1 25 46 111,8 65       22 50,8 25       71 194,8 105 154 391,5 220
Σεπτέμβριος 9 21,6 11 20 49,8 27       15 33,4 15 1 2,2 1 64 165,3 90 109 272,3 144
Οκτώβριος 10 37,5 14 17 32,7 19       17 38,6 17       42 98,9 55 86 207,7 105
Νοέμβριος 20 60,1 37 21 42,4 22       17 45,3 20 2 1,2 1 35 106,2 52 95 255,2 132
Δεκέμβριος 9 17,5 14 25 57,5 30       4 9,5 4 2 3,7 2 44 124 62 84 212,2 112
Σύνολα 278 685,2 385 255 574,6 311 1 9,1 1 186 433 197 5 7,1 4 434 1180,4 601 1159 2889,4 1499

Αποστολές Έρευνας Διάσωσης

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 ΑΒ-205/212 Super Puma Do-28 CL-215/415 Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Απ. Ώρ. Αποστολές Ώρες Διασωθέντες
Ιανουάριος         9 14,7         9 14,7 2
Φεβρουάριος 1 4,2     13 28         14 32,2  
Μάρτιος     10 14,3 18 36,6 1 2,9     29 53,8  
Απρίλιος 1 1,5     8 13,2         9 14,7  
Μάιος     3 6 6 11,9         9 17,9  
Ιούνιος     5 6,1 12 16,8 2 3     19 25,9 32
Ιούλιος     4 3,5 7 8,2         11 11,7  
Αύγουστος     6 6,5 16 32,9 1 3,1     23 42,5 25
Σεπτέμβριος     1 2,2 11 35,1         12 37,3 4
Οκτώβριος     3 4,3 18 32,9 1 3     22 40,2 9
Νοέμβριος 1 1,7 3 4,6 8 15,7         12 22  
Δεκέμβριος 1 4,1 2 3,3 8 14,4         11 21,8  
Σύνολα 4 11,5 37 50,8 134 260,4 5 12     180 334,7 72

Αποστολές Αεροπυρόσβεσης και Επιτήρησης

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
CL-415 CL-215 PZL GRUMMAN Λοιποί Τύποι* Γενικό Σύνολο
  Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Εξ. Ωρ. Έξοδοι Ώρες
Ιανουάριος     2 1,3             2 1,3
Φεβρουάριος                        
Μάρτιος 12 29,4 14 26,1             26 55,5
Απρίλιος 6 17,4 14 29             20 46,4
Μάιος 18 46,8 35 62,7 8 9,1     2 5 63 123,6
Ιούνιος 119 312,3 109 254,1 113 176,9 14 16,6     355 759,9
Ιούλιος 344 972,8 354 947 221 357,9 63 90,3     982 2368
Αύγουστος 162 479,8 189 478,2 333 499,2 77 116,1     761 1573,3
Σεπτέμβριος 82 220 81 148,5 159 289,5 14 20,6     336 678,6
Οκτώβριος 14 31,8 14 28,7 73 97,4 4 2,7 18 21,5 123 182,1
Νοέμβριος 5 14,1 18 45,2             23 59,3
Δεκέμβριος 4 5,6 2 1             6 6,6
Σύνολα 766 2130 832 2021,8 907 1430 172 246,3 20 26,5 2697 5854,6

*Λοιποί τύποι : Τ-41, T-2, T-6 και RF-4


Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
30/8/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 14 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια