Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Θέση

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας έχει την έδρα του στη Λάρισα.

Έτος Ίδρυσης

1952

Αποστολή

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), είναι Μείζων Επιχειρησιακός Σχηματισμός (ΜΕΣ), με αποστολή την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της αεράμυνας της Χώρας, την απόκτηση καιδιατήρηση του απαιτούμενου βαθμού αεροπορικού ελέγχου στην περιοχή επιχειρήσεων, την εξασφάλιση δυνατότητας επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και την υποστήριξη των άλλων Κλάδων των ΕΔ στην προσπάθειά τους για την εξασφάλιση των εθνικών εδαφών και τη μεταφορά του πολέμου στο εχθρικό έδαφος.

Οργάνωση

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, είναι οργανωμένο σε Κλάδους και Διευθύνσεις. Επικεφαλής όλων είναι ο Αρχηγός ΑΤΑ ο οποίος προΐσταται και ασκεί τα καθήκοντα του με τη βοήθεια του Επιτελικού του Γραφείου και του Νομικού Συμβούλου.

Κάτω από τον Αρχηγό βρίσκονται ο Υπαρχηγός με το Επιτελικό του Γραφείο και τις Διευθύνσεις Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους, Αξιολογήσεων και Επιθεωρήσεων, Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας και το Ελεγκτήριο Δαπανών Λάρισας και ο Επιτελάρχης με το Γραφείο του , τη Γενική Γραμματεία, το Υπαρχείο ΕΤΝΑ-ΝΑΤΟ, το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο, τη Μοίρα ΑΤΑ, το Κέντρο Μηχανογράφησης, το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Λάρισας και τους Κλάδους, με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι του ΑΤΑ έχουν ως εξής :

  • Ο Α΄ Κλάδος (Επιχειρήσεων – Πληροφοριών - Ασκήσεων) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Α1 (Επιχειρήσεις – Σχέδια - Εθνικές Ασκήσεις), Α2 (Πληροφορίες - Ασφάλεια), Α3 (Συμμαχικές Υποθέσεις - Πολυεθνικές Ασκήσεις) και Α4 (Αεράμυνα).
  • Ο Β΄ Κλάδος (Εκπαίδευσης - Προσωπικού) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Εκπαίδευση), Β3 (Τυποποίηση – ΑξιολόγησηΠροσωπι-κού), Β4 (Στρατιωτικό Προσωπικό – Οργάνωση - Επιστράτευση) και Β5 (Πολιτικό Προσωπικό).
  • Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξης) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Αεροσκάφη - Μέσα - Όπλα - Πυρομαχικά), Γ2 (Οικονομικό), Γ3 (Ηλεκτρονικά Συστήματα Εδάφους – Αεροσκαφών), Γ4 (Εφοδιασμού), Γ5 (Εγκαταστάσεων) και Γ6 (Επικοινωνιών - Πληροφορικής).

Στο ΑΤΑ υπάγονται οι ακόλουθες Μονάδες – Υπηρεσίες :

Πτέρυγες

110 Πτέρυγα Μάχης 111 Πτέρυγα Μάχης 114 Πτέρυγα Μάχης 115 Πτέρυγα Μάχης 116 Πτέρυγα Μάχης 117 Πτέρυγα Μάχης Κέντρο Αεροορικής Τακτικής 350 Πτέρθγα Κατευθυνομένων Βλημάτων

Σμηναρχίες

126 Σμηναρχία Μάχης 130 Σμηναρχία Μάχης 131 Σμηναρχία Μάχης 133 Σμηναρχία Μάχης 135 Σμηναρχία Μάχης 140 Σμηναρχία Επιχειρησιακών Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Πολέμου

Μονάδες ΣΑΕ

1ο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 2ο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 3ο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 1η ΜΣΕΠ 2η ΜΣΕΠ 3η ΜΣΕΠ 4η ΜΣΕΠ 5η ΜΣΕΠ 6η ΜΣΕΠ 7η ΜΣΕΠ 8η ΜΣΕΠ 9η ΜΣΕΠ

Λοιπές Μονάδες

Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων Α/ΑΠ Αγρινίου Α/ΑΠ Σαντορίνης Α/ΑΠ Τυμπακίου Α/ΑΠ Χρυσούπολης Α/ΑΠ Καρπάθου Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης Περειφεριακό Μετεωρολογικό Κέντρο Κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας ΚΕΔΑ Σκοτίνας

Μοίρες Αεροσκαφών

330 Μοίρα 331 Μοίρα Παντός Καιρού 332 Μοίρα Παντός Καιρού 335 Μοίρα Βομβαρδισμού 336 Μοίρα Βομβαρδισμού 337 Μοίρα 338 Μοίρα Δίωξης - Βομβαρδισμού 339 Μοίρα Παντός Καιρού 340 Μοίρα 341 Μοίρα 343 Μοίρα 347 Μοίρα 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης 380 Μοίρα ΑΣΕΠΕ Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
17/12/2014 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκε 1 ελικόπτερο σε αποστολή αεροδιακομιδής.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια