Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Θέση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) έχει την έδρα της στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.

Έτος Ίδρυσης

1955

Αποστολή

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) είναι Μείζων Σχηματισμός με αποστολή τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση, τον συντονισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Επιπλέον, αποτελεί επίπεδο Διοίκησης μέσω του οποίου ασκείται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η Διοίκηση των Στρατιωτικών Σχολών, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κέντρων της ΠΑ που υπάγονται σ' αυτή.

Οργάνωση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης είναι οργανωμένη σε Κλάδους και Διευθύνσεις. Επικεφαλής όλων είναι ο Διοικητής ΔΑΕ ο οποίος προΐσταται και ασκεί τα καθήκοντά του με τη βοήθεια του Ειδικού Γραφείου του, του Γραφείου Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου, του Γραφείου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους και του Γραφείου Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.

Κάτω από τον Διοικητή ΔΑΕ, βρίσκεται ο Επιτελάρχης υπό τον οποίο υπάγονται το Επιτελικό του Γραφείο, η Κεντρική Γραμματεία, το Κέντρο Μηχανογράφησης, το Σμήνος ΔΑΕ, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας, το Κέντρο Εκπαίδευσης Μονίμων Αξιωματικών από Διαγωνισμό και οι Κλάδοι με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι της ΔΑΕ έχουν ως εξής:

  • Ο Β΄ Κλάδος (Προσωπικού - Εκπαίδευσης) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Στρατιωτικού Προσωπικού – Επιλογής Προσωπικού), Β2 (Εκπαιδεύσεως Εδάφους - Στρατιωτικών Σχολών), Β5 (Πολιτικού Προσωπικού), Β6 (Εκπαιδεύσεως Αέρος – Επιχειρήσεων – Ασκήσεων) και Β7 (Τυποποίησης – Αξιολόγησης Προσωπικού - Επιθεωρήσεων).
  • Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξης) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Συντήρησης Αεροσκαφών και Μέσων), Γ2 (Εγκαταστάσεων), Γ3 (Οικονομικού) και Γ7 (Εφοδιασμού).

Στη ΔΑΕ υπάγονται οι ακόλουθες Μονάδες :

Πτέρυγες

120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευςης 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης


Σχολές - Εκπαιδευτικά Κέντρα

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΑ Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων


Λοιπές Μονάδες

Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας


Μοίρες Αεροσκαφών

361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 362 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 363 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 364 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
17/12/2014 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκε 1 ελικόπτερο σε αποστολή αεροδιακομιδής.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια