Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Θέση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) έχει την έδρα της στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.

Έτος Ίδρυσης

1955

Αποστολή

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) είναι Μείζων Σχηματισμός με αποστολή τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση, τον συντονισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Aποτελεί επίπεδο Διοίκησης μέσω του οποίου ασκείται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η Διοίκηση των Στρατιωτικών Σχολών, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κέντρων της ΠΑ που υπάγονται σ' αυτή.

Οργάνωση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης είναι οργανωμένη σε Κλάδους και Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Διοικητής ΔΑΕ.

Στον Δ/ΔΑΕ υπάγονται ο Επιτελάρχης, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους και το Γραφείο Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.

Στον Επιτελάρχη υπάγονται το Κέντρο Μηχανογράφησης, το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, η Υπηρεσία Οικονομικής Υποστήριξης, το Υπαρχείο ΕΤΝΑ-ΝΑΤΟ, η Μοίρα ΔΑΕ και οι Κλάδοι με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι της ΔΑΕ έχουν ως εξής:

  • Ο Β΄ Κλάδος (Προσωπικό - Εκπαίδευση) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Στρατιωτικό Προσωπικό – Επιλογή Προσωπικού), Β2 (Εκπαίδευση Εδάφους - Στρατιωτικές Σχολές), Β5 (Πολιτικό Προσωπικό), Β6 (Εκπαίδευση Αέρος – Επιχειρήσεις – Ασκήσεις) και Β7 (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Προσωπικού - Επιθεωρήσεις).
  • Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξη) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Αεροσκάφη - Μέσα), Γ2 (Εγκαταστάσεις), Γ3 (Οικονομικό) και Γ7 (Εφοδιασμός).

Στη ΔΑΕ υπάγονται οι ακόλουθες Μονάδες :

Πτέρυγες

120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευςης 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης


Σχολές - Εκπαιδευτικά Κέντρα

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΑ Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων


Λοιπές Μονάδες

Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας


Μοίρες Αεροσκαφών

361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 362 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 363 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 364 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
3/9/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια