123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης

Καντε click για πληροφορίες σχετικά με το έμβλημα της Μονάδας

H 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης έχει έδρα το Αεροδρόμιο Δεκέλειας.


Το έμβλημα της Μονάδας, απεικονίζει μια κουκουβάγια (σύμβολο Σοφίας), ένα τρίγωνο και ένα διαβήτη με φόντο το σήμα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συμβολίζει την εκπαίδευση που παρέχεται στο μόνιμο, πολιτικό και στρατεύσιμο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας από την 123 ΠΤΕ.

Το ρητό που αναγράφεται είναι "Νουν ηγεμόνα ποιού", το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει "Να φτιάχνεις με γνώσεις μυαλό ηγέτη".

Ιστορικό

H Moνάδα ιδρύθηκε το 1946 στο Αεροδρόμιο Δεκελείας με την ονομασία Τεχνικά Εκπαιδευτικά Κέντρα Αεροπορίας (ΤΕΚΑ).

Το 1949 ιδρύθηκε η ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) και εντάχθηκε στη Μονάδα.

Το 1953 μετονομάσθηκε σε ΣΤΑ (Σχολές Τεχνικών Αεροπορίας).

Το 1955 έγινε η υπαγωγή της στη ΔΑΕ.

Το 1969 απέκτησε τη σημερινή της ονομασία "123 ΠΤΕ" (Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης).

Το 1970 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Κληρωτών Στρατευσίμων Σμηνιών.

’λλα σημαντικά γεγονότα με τις αντίστοιχες χρονολογίες που αφορούν άμεσα τη Μονάδα είναι:

  • Το 1980 ιδρύθηκε η Μοίρα Πρακτικής Εκπαίδευσης (ΜΠΕ).
  • Το 1987 έγινε η υπαγωγή της Μονάδας στη ΔΑΥ.
  • Το 1988 συγχωνεύτηκαν η Μοίρα Εκπαίδευσης Στρατευσίμων και Μετεκπαίδευσης   (ΜΕΣ και Μ) με τη Μοίρα Πρακτικής Εκπαίδευσης (ΜΠΕ) σε Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατευσίμων και Μετεκπαίδευσης (ΚΕΣΜ).
  • Το 1989 με διαταγές της υπηρεσίας εντάχθηκαν στην 123 ΠΤΕ οι Μοίρες ΜΑΦ - ΜΕΥ και ΣΜΥΠ - ΥΓ.ΥΠ. και ανατέθηκε η παροχή Υποστήριξης σε διαφόρους τομείς σε Μονάδες του Στρατοπέδου.
  • Το 1990 έγινε η ανεξαρτητοποίηση της ΣΤΥΑ.
  • Από 10-9-1990 μέχρι 24-7-2002, λειτούργησε στη Μονάδα Σχολείο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.).
  • Στις 15-9-1993 έγινε εκ νέου υπαγωγή της Μονάδας στη ΔΑΕ.
  • Τέλος από 15-5-2002 λειτουργεί στη Μονάδα μας Σχολείο Εκπαίδευσης  Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).

Αποστολή  Μονάδος

Αποστολή της Μονάδος είναι η παροχή εκπαίδευσης ειδικότητας σε Στρατεύσιμο Προσωπικό και ΕΠΟΠ (βασικές γνώσεις  ειδικότητας) καθώς και Μετεκπαίδευσης σε Μόνιμο (Στρατιωτικό – Πολιτικό) Προσωπικό Τεχνικών ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις Διαταγές της Υπηρεσίας, τον Κανονισμό Ταξινόμησης του Προσωπικού και τα ισχύοντα Διδακτικά Συστήματα.

Η 123 ΠΤΕ είναι αυτοτελής Μονάδα και υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στη ΔΑΕ.

Επικοινωνία


Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2014 - 2015
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
22/7/2014 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερo σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια