Πτητικά Μεσα ΔΑΥ

Αερομεταφορές

Οι αερομεταφορές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής αποστολής της Π.Α. τόσο στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων όσο και της προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο.

Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται η κάλλιστη εκμετάλλευση των μεταφορικών Α/Φ

Σε περίοδο επιχειρήσεων η συμμετοχή όλων των μεταφορικών Α/Φ αλλά κυρίως των C-130, είναι πολύ σημαντική και ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση των επιχειρήσεων.

Αεροεφαρμογές

Οι Αεροεφαρμογές είναι αποστολές αεροψεκασμών και αερολιπάνσεων που γίνονται έπ’ ωφελεία του Υπουργείου Γεωργίας και εκτελούνται από την 359 ΜΑΕΔΥ με αεροσκάφη PZL και GRUMMAN, υπό την παρακολούθηση και κατεύθυνση της ΔΑΥ.

Έρευνα – Διάσωση

Η ΔΑΥ μέσω του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού 'Έρευνας και Διάσωσης, είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση επιχειρήσεων 'Έρευνας - Διάσωσης στο FIR Αθηνών. Έχει επίσης την ευθύνη για τη διάθεση και υποστήριξη των Α/Ν μέσων καθώς και τη διαρκή εκπαίδευση των πληρωμάτων, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν με επιτυχία και ασφάλεια τις εν λόγω αποστολές.

Αεροπυρόσβεση

Μία άλλη μεγάλη προσφορά της Διοίκησης στο κοινωνικό σύνολο είναι η συνδρομή στην προστασία των Ελληνικών δασών από τις πυρκαγιές. Για την καταπολέμηση των πυρκαγιών διατίθενται Αεροσκάφη CL-215 (CANADAIR), CL-415 και συστήματα ρίψης επιβραδυντικού υγρού, τα οποία τοποθετούνται σε Αεροσκάφη C-130.

Επίσης διατίθενται Αεροσκάφη PZL και GRUMMAN που τίθενται σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου, από το Μάιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.

Για την όσο δυνατό ταχύτερη επέμβαση η διάταξη των πυροσβεστικών Αεροσκαφών CL-215, PZL και GRUMMAN καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Υψηλών Προσώπων

Οι ανάγκες μεταφοράς προς όλο τον κόσμο των πολιτειακών - πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών καλύπτονται από την Μοίρα Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων, η οποία διαθέτει δύο (2) αεροσκάφη EMB 145/135 και ένα Gulfstream G-V

Επίσης η 358 ΜΕΔ διαθέτει τέσσερα (4) ελικόπτερα Β-212 για μεταφορά Υψηλών Προσώπων.


Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
3/9/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια