Αρχική Σελίδα : Οργάνωση : Μονάδες : ΔΑΥ : Εφοδιαστική Υποστήριξη

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Εφοδιαστική Υποστήριξη

Η ΔΑΥ έχει ως αποστολή στο τομέα εφοδιασμού, την παροχή γενικής υποστήριξής σε όλα τα οπλικά συστήματα και μέσα εξυπηρέτησής τους, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Μονάδων σε πυρομαχικά και σε πάσης φύσεως υλικά πλην τροφίμων, καθώς επίσης και την κάλυψη των αναγκών ένδυσης – υπόδησης του προσωπικού της ΠΑ. Η εφοδιαστική υποστήριξη στα αντικείμενα αυτά σχεδιάζεται και παρακολουθείται από τη Διοίκηση και υλοποιείται από τις από τις ακόλουθες Μονάδες εφοδιαστικής υποστήριξης:


Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
29/3/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο σε αποστολές έρευνας - διάσωσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια