Αρχική Σελίδα : Οργάνωση : Μονάδες : ΔΑΥ : Εφοδιαστική Υποστήριξη

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Εφοδιαστική Υποστήριξη

Η ΔΑΥ έχει ως αποστολή στο τομέα εφοδιασμού, την παροχή γενικής υποστήριξής σε όλα τα οπλικά συστήματα και μέσα εξυπηρέτησής τους, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Μονάδων σε πυρομαχικά και σε πάσης φύσεως υλικά πλην τροφίμων, καθώς επίσης και την κάλυψη των αναγκών ένδυσης – υπόδησης του προσωπικού της ΠΑ. Η εφοδιαστική υποστήριξη στα αντικείμενα αυτά σχεδιάζεται και παρακολουθείται από τη Διοίκηση και υλοποιείται από τις από τις ακόλουθες Μονάδες εφοδιαστικής υποστήριξης:


Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
2/9/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια