Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team Μπάντα ΠΑ Προσφορές στα Στελέχη της ΠΑ Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΔΑ ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Παρατηρήσεις

Πληροφορίες 2103675019
Για να καλέσετε:
Από ΓΕΑ - Μονάδες ΠΑ προς ΜΤΑ
Από εξωτερική γραμμή προς ΜΤΑ

690 + Εσωτερικό Τηλέφωνο ΜΤΑ
210-367 + Εσωτερικό Τηλέφωνο ΜΤΑ

Χρήσιμα Τηλέφωνα Υπηρεσιών ΜΤΑ

  Εσωτ. Τηλ. Εξωτερική γραμμή / e-mail
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΑ 5002 2103615211
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ 5000 2103615113 / gendir.mta@haf.gr
Υπασπιστήριο 5001
Γραμματέας ΔΣ 5011 2103615178 (fax)
Γραμματεία ΔΣ 5012-5013
Νομικός Σύμβουλος 5061-5068 2103615170 (fax)
Γραφείο Ασφαλείας 5005 2103641785
Αίθουσα Συμβουλίου 5015
Αξιωματικός Υπηρεσίας 5017
Θάλαμος Οπλιτών 5018
Πύλη 5019
Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού 5020

Διεύθυνση Διοικητικού - Παροχών

  Εσωτ. Τηλ. Εξωτερική γραμμή / e-mail
Διευθυντής 5271 2103614164 (fax)

hrdir.mta@haf.gr
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 5022-5023
Τμηματάρχης Παροχών 5276
Γραφείο Παροχών (Απονομή Μερ/τος, ΒΟΕΑ, κλπ.) 5277-5278-5279
Γραφείο Μητρώων Εγγάμων - Τέκνων 5273-5274-5275
Τμηματάρχης Διοικητικού 5280
Διαχείριση Δαπανών 5010
Διαχείριση Εφοδιασμού 5016
Αρχείο 5069

Διεύθυνση Λογιστικού

  Εσωτ. Τηλ. Εξωτερική γραμμή / e-mail
Διευθυντής 5040 2103615175 (fax)

findir.mta@haf.gr
Τμηματάρχης Λογιστηρίου 5051
Γραφείο Λογιστηρίου 5050
Γραφείο Εσόδων 5052-5049
Τμηματάρχης Κινήσεως 5053-5054
Γραφείο Καταβολής Μερισμάτων - Δικαιωμάτων Μερισματούχων 5056-5057-5058-5059
Γραφείο Μισθοδοσίας Προσωπικού 5055
Γραφείο Πληρωμής Τρίτων
Γραφείο Διεκπεραίωσης Πληρωμών και Χορήγησης Δανείων / Διευκολύνσεων 5043-5044-5045-5046-5047-5048
Ταμείο 5042

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

  Εσωτ. Τηλ. Εξωτερική γραμμή / e-mail
Διευθυντής 5270 2103615166 (fax)

opsdir.mta@haf.gr
Τμηματάρχης Κτηματικού 5283
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ελευθέρων Χώρων κ.λ.π. (Κτήματα) 5282
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ακινήτων 5284-5286
Τμηματάρχης Εκποιητέου Υλικού 5285

Διεύθυνση Ελέγχου

Διευθυντής  5060

ΕΚΟΕΜΑ

Διευθυντής 5060
Βοηθός Διευθυντού 5281

ΕΛΟΑΑ-ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ

  Εσωτ. Τηλ. Εξωτερική γραμμή / e-mail
Διευθυντής ΕΛΟΑΑ 5060 2103623035 (fax)
Τμηματάρχης Ελέγχου 5282
Τμηματάρχης Λογιστηρίου 5065
Λογιστήριο 5062–5063-5064
Γραφείο Παροχών 5066-5067

Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2015 - 2016
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
3/9/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια