Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ 3ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2014 F-16 Demo Team T-6A Demo Team ’σκηση Καμπέρος 2014 Deals ΣΕΠΑ Μουσείο ΠΑ 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων Περιβαλλοντική Συνείδηση ΕΔ Ενημέρωση Μερισματούχων ΜΤΑ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Παρατηρήσεις

Πληροφορίες 2103675019
Για να καλέσετε:
Από ΓΕΑ - Μονάδες ΠΑ προς ΜΤΑ
Από εξωτερική γραμμή προς ΜΤΑ

690 + Εσωτερικό Τηλέφωνο ΜΤΑ
210-367 + Εσωτερικό Τηλέφωνο ΜΤΑ

Χρήσιμα Τηλέφωνα Υπηρεσιών ΜΤΑ

Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΑ 5002 2103615211
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ 5000
Υπασπιστήριο 5001
Γραμματέας ΔΣ 5011 2103615178 (fax)
Γραμματεία ΔΣ 5012
Γραμματεία ΔΣ 5013
Νομικός Σύμβουλος 5068 2103615170 (fax)
Γραφείο Ασφαλείας 5005 2103641785
Αίθουσα Συμβουλίου 5015
Αξιωματικός Υπηρεσίας 5017
Θάλαμος Οπλιτών 5018
Πύλη 5019

Διεύθυνση Διοικητικού - Παροχών

Διευθυντής 5276 2103614164 (fax)
Γραμματεία 5022
Γραμματεία 5023
Τμηματάρχης Διοικητικού 5070
Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού 5020
Βοηθός Γραφείου Προσωπικού 5021
Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού 5280
Διαχείρηση Δαπανών 5010
Διαχείρηση Εφοδιασμού 5016
Τμηματάρχης Παροχών 5022
Γραφείο Παροχών 5278
Γραφείο Παροχών 5277
Γραφείο Παροχών 5279
Γραφείο Μητρώων Εγγάμων - Τέκνων 5273
Γραφείο Μητρώων Εγγάμων - Τέκνων 5274
Γραφείο Μητρώων Εγγάμων - Τέκνων 5275
Αρχείο 5069

Διεύθυνση Λογιστικού

Διευθυντής 5040 2103615175 (fax)
Τμηματάρχης Λογιστηρίου 5041
Γραφείο Εισπράξεων Λογιστηρίου 5050
Γραφείο Εισπράξεων Λογιστηρίου 5051
Γραφείο Εισπράξεων Λογιστηρίου 5049
Καταβολή Μερισμάτων - Δικαιωμάτων Μερισματούχων 5056
Καταβολή Μερισμάτων - Δικαιωμάτων Μερισματούχων 5057
Καταβολή Μερισμάτων - Δικαιωμάτων Μερισματούχων 5058
Καταβολή Μερισμάτων - Δικαιωμάτων Μερισματούχων 5059
Απολαβές Προσωπικού - Πληρωμής Τρίτων 5052
Απολαβές Προσωπικού - Πληρωμής Τρίτων 5053
Απολαβές Προσωπικού - Πληρωμής Τρίτων 5054
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Πληρωμών 5043
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Πληρωμών 5044
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Πληρωμών 5045
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Πληρωμών 5046
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Πληρωμών 5047
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Πληρωμών 5048
Ταμείο 5042

Διεύθυνση Εκμετάλευσης

Διευθυντής 5270 2103615166 (fax)
Βοηθός Διευθυντή 5271
Βοηθός Διευθυντή 5272
Τμηματάρχης Εκμετάλλευσης Ακινήτων 5283
Βοηθός Τμηματάρχη 5284
Γραφείο Εκμετάλλευσης Οικοδομών 5285
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ελευθέρων Χώρων 5282
Τμηματάρχης Εκποιητέου Υλικού 5045
Γραφείο Εκποιήσεως Υλικού 5286
Γραφείο Εκποιήσεως Υλικού 5287
Αποθήκες Σούρμενα 6754025 2109612545

Διεύθυνση Ελέγχου

Διευθυντής  5060

ΕΚΟΕΜΑ

Διευθυντής 5060
Βοηθός Διευθυντού 5281

ΤΑΣΑ

Διευθυντής 5060 2103623035 (fax)
Τμηματάρχης Ελέγχου 5270
Τμηματάρχης Λογιστηρίου 5065
Λογιστήριο 5062
Λογιστήριο 5063
Λογιστήριο 5064
Γραφείο Παροχών 5066
Γραφείο Παροχών 5067

Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
23/4/2015 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης και αεροδιακομιδών.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια
Πρόγραμμα Δι@ύγεια