... 
Χωρίς κατηγορία

Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τα Χανιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, προσωπικό του Εργοστασίου Μεταφορικών Μέσων και Επίγειου Εξοπλισμού (ΜΜ & ΕΕ) Αράξου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Κάστρο της Πάτρας, στο πλαίσιο του Έτους Μέριμνας Προσωπικού.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας με γενικό τίτλο «Wings to Fly».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για το έργο και την αποστολή της 359 Μοίρας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (359ΜΑΕΔΥ) και στη συνέχεια βραβεύθηκε από την πρόεδρο του Ινστιτούτου, κα. Βέρρα Μαρμαλίδου, για τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο ισόγειο των κτηρίων Β’ και Γ’ διαμορφώθηκαν νέοι χώροι στους οποίους στεγάστηκαν το γραφείο Αποστράτων Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους από το νοσοκομείο  και το γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού.

Εκτελέσθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επισκευή και συντήρηση της ψυκτικής μηχανής Νο3, η οποία λόγω παλαιότητας παρουσίαζε εκτεταμένα λειτουργικά προβλήματα. Οι συγκεκριμένες εργασίες συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία του δικτύου ψύξης του 251ΓΝΑ, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Έχει υπογραφεί σύμβαση έργου, με φορέα υλοποίησης τη 206ΠΑΥ, η οποία αφορά στην εγκατάσταση δύο (2) νέων ψυκτικών μηχανών με τους πύργους ψύξης τους. Το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του δικτύου ψύξης του νοσοκομείου και θα εξασφαλίσει τις καλές συνθήκες κλιματισμού σε όλους τους χώρους εργασίες και τις κλινικές του για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τα έτη 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης σε δώδεκα (12) ανελκυστήρες του 251ΓΝΑ, ενώ επίκειται η ανακαίνιση – αναβάθμιση άλλων έντεκα (11) [τέσσερις (4) με μέριμνα του Νοσοκομείου και επτά (7) στο πλαίσιο έργου της ΥΠΕΠΑ]. Όλοι οι ανελκυστήρες του νοσοκομείου έχουν πιστοποιηθεί για την καλή λειτουργία τους από τη Νομαρχία.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και η λειτουργία νέου σύγχρονου εξοπλισμού (αξονικοί τομογράφοι, μαγνητικός τομογράφος, ακτινολογικά μηχανήματα, κρεβάτια, ψηφιακοί αγγειοτομογράφοι κλπ), καθώς επίσης και η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για την υποδοχή κάποιων εξ’ αυτών, με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.