Συμμετοχή Πορτογαλικής Αεροπορίας στην αεροπορική επίδειξη “Αρχάγγελος” 2005

Η Πορτογαλική Αεροπορία θα συμμετέχει στην αεροπορική επίδειξη “Αρχάγγελος” 2005 με δυο αεροσκάφη Alpha Jet σε στατική έκθεση.