Δημοσιογραφική Διαπίστευση

Οι μή διαπιστευμένοι από το ΥΠΕΘΑ Έλληνες δημοσιογράφοι, οι οποίοι επιθυμούν διαπίστευση για την αεροπορική επίδειξη “Αρχάγγελος” 05, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΑ Σμχο (Ι) Ι. Παπαγεωργίου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2005.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 6591055 και 210 6591057.