Επέκταση της συμμετοχής της Ισπανικής Αεροπορίας

Μετά την επέκταση των συμμετοχών της Βρετανικής και της Βελγικής αεροπορίας και η Ισπανική αεροπορία αποφάσισε να επεκτείνει τη συμμετοχή της στην αεροπορική επίδειξη “Αρχάγγελος” 2005, με δύο επιπλέον αεροσκάφη σε στατική έκθεση.

Τα νέα εκθέματα θα είναι: ένα Eurofighter, και F-18

Σημειώνεται ότι η αρχική συμμετοχή της Ισπανικής αεροπορίας περιελάμβανε το ακροβατικό σμήνος Patrulla Aguilla και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος CN-235.