Συμμετοχή των εταιρειών CESSNA και BELL HELICOPTER TEXTRON

Οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή δύο επιπλέον εταιριών στην αεροπορική επίδειξη “Αρχάγγελος” 2005. Πρόκειται για τις εταιρίες Cessna και Bell Helicopter Textron.