Συμμετοχή Α/ΓΕΑ στη Σύσκεψη των Ευρωπαίων Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών (EURAC)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι ο Αρχηγός του ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Αυλωνίτης θα μεταβεί από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σκοπός της επισκέψεώς του, είναι η συμμετοχή του στη σύσκεψη των Ευρωπαίων Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών (EURAC), η οποία συγκαλείται σε ετήσια βάση.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, θα είναι η πρόοδος υλοποίησης του AEJPT (Advanced European Jet Pilot Training) προγράμματος, στο οποίο προεδρεύει η Ελλάδα.