Απάντηση σε Δημοσίευμα για τα Αεροσκάφη RF-4

Σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα ότι τα αεροσκάφη τακτικής αναγνώρισης της Πολεμικής Αεροπορία RF-4 είναι “χωρίς μάτια”, αναφέρονται τα εξής:

Η Πολεμική Αεροπορία έχοντας υπόψη ότι η Τακτική Αναγνώριση αποτελεί θεμελιώδους σημασίας παράγοντα στη λήψη αποφάσεων για την εκδήλωση της απαραίτητης δράσης, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων δυνατοτήτων και μέσων, προκειμένου να είναι ικανή να φέρει σε πέρας με επιτυχία τις αντίστοιχες αποστολές. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις σημερινές δυνατότητες Τακτικής Αναγνώρισης σημειώνεται ότι, τα αεροσκάφη RF-4, με τις φωτομηχανές διαφόρων τύπων και νέα συστήματα που διαθέτουν, δύνανται να δράσουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ένα ελάχιστο δείγμα αυτών των υψηλών δυνατοτήτων ήταν οι αεροφωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Ραφήνα.

Παράλληλα η Πολεμική Αεροπορία, μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δυνατοτήτων της, ώστε να είναι ικανή να ενεργήσει με πλήρη επιτυχία σε ένα μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά, αφορούν τόσο στη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δυνατοτήτων της, όσο και στον εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου της με νέα συστήματα και δυνατότητες τακτικής αναγνώρισης, σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, αλλά και μακροπρόθεσμη βάση.