Αποφοίτηση της 14ης Σειράς Σ.Α.Ν.

Στις 14/10/05, ημερομηνία αποφοίτησης της 14 ης Σειράς ΣΑΝ, τιμήθηκαν από το ΚΑΙ οι Ταξχος (Ν) εα κ. Ελένη Αγιώτου-Δημοπούλου και Σμχος (Ν) εα κ. Μαρία Μαράκη, οι οποίες υπήρξαν οι πρώτες που εισηγήθηκαν και μετέπειτα οργάνωσαν το πρώτο Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής στο ΚΑΙ το 1988.


Φωτογραφία από την απονομή των πτυχίων στους εκπαιδευόμενους της 14ης Σειράς ΣΑΝ

Φωτογραφία από την εκδήλωση προς τιμήν των κκ. Ε. Αγιώτου και Μ. Μαράκη