Διενέργεια Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής (14 η Σειρά) από 5/9/05 μέχρι 14/10/05

Διενέργεια Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής (14 η Σειρά) από 5/9/05 μέχρι 14/10/05, το οποίο παρακολούθησαν δώδεκα αξιωματικοί της ΠΑ, δύο αξιωματικοί του ΣΞ, δύο αξιωματικοί του ΠΝ και δύο από το ΕΚΑΒ, άπαντες ειδικότητα νοσηλευτή.
Φωτογραφίες από την εκπαίδευση του Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής στο ΣΕΘΕ