Απάντηση σε Δημοσίευμα για τα Αεροσκάφη F-16 BLK 52+

Σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν σήμερα 3 Νοεμβρίου 2005, σε διακεκριμένη μερίδα του Αθηναϊκού τύπου, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει τα εξής:

α. Όλες οι επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας για την προμήθεια των νέων αεροσκαφών F16 BLK 52+ έχουν εγκριθεί με δύο αποφάσεις του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου και έχουν συμπεριληφθεί στην σχετική επιστολή (LOR) που στάλθηκε στην Αμερικανική Κυβέρνηση. Συνεπώς οι εκεί περιγραφόμενες διαμορφώσεις όπλων και λοιπών εξωτερικών φορτίων του υπό προμήθεια αεροσκάφους έχουν προκύψει μετά από πρόταση του ΓΕΑ.

β. Το σχόλιο του Αρχηγού ΓΕΑ σε φάκελο εσωτερικής κυκλοφορίας του ΥΠΕΘΑ που δημοσιεύτηκε στον τύπο, είχε αποκλειστικά και μόνο διευκρινιστικό χαρακτήρα και αφορούσε σε λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίες θα καθορισθούν στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό οι απόψεις του ΓΕΑ εγχειρίστηκαν ως σχόλιο και όχι ως απόφαση του Ανωτάτου του συλλογικού οργάνου. Δεν αφορούν στην ενσωμάτωση όπλων στο λογισμικό του αεροσκάφους, αλλά στον καθορισμό της πιθανής διαμόρφωσης των εξωτερικών του φορτίων. Τέλος δεν επηρεάζουν την επιχειρησιακή του ικανότητα ούτε και τα οικονομικά μεγέθη της LOA.