Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Εσωτερικού-Εξωτερικού Έτους 2006

Κοινοποίηση Προγράμματος Εκπαιδεύσεων Εσωτερικού-Εξωτερικού Έτους 2006.

Κάντε click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα εκπάιδευσης σε αρχείο τύπου .zip.

Το αρχείο απαιτεί password, το οποίο θα κοινοποιηθεί σηματικά από τη ΔΑΕ/Α1/4 (εσωτ. τηλ.: 1313 )