Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας

Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της European Air Force Academies, από τις 14 έως 21 Νοεμβρίου 2005, διοργανώθηκε από τη Γερμανική Αεροπορική Ακαδημία, σεμινάριο με θέμα τις προοπτικές της αινιαίας ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μαθητές από τις Αεροπορικές Ακαδημίες των χωρών: Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Δανίας, Βελγίου, Πορτογαλίας και Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρουσιάστηκαν η δομή και η οργάνωση των Αεροποριών και των Σχολών των συμμετεχουσών χωρών.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία, δικρίθηκε τόσο για την ενεργό συμμετοχή της σε κάθε είδους εκδήλωση, όσο και το υψηλό επίπεδο γνώσεων, γεγονός που έγινε αντικείμενο ιδιαίτερα ευμενούς σχολιασμού από τους επίσημους φορείς της διοργανώτριας χώρας.