Κοπή βασιλόπιτας 251ΓΝΑ

‘Έγινε τη 10η Ιανουαρίου 2006 η κοπή της βασιλόπιτας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, από τον Αρχηγό του ΓΕΑ, παρουσία του προσωπικού του 251ΓΝΑ, καθώς και των Διοικητών και των Διευθυντών των συστεγαζόμενων στο χώρο του Νοσοκομείου Μονάδων.