Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Σ.Α.Ι.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων οι σπουδαστές του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής επισκέφθηκαν στις 10/2/2006 το ΑΤΑ και την 110ΠΜ όπου ενημερώθηκαν για την δομή, την οργάνωση και την λειτουργία τους.


Φωτογραφία από την επίσκεψη του ΣΑΙ στο ΑΤΑ