Πρόγραμμα συμμετοχής τέκνων των στελεχών της Π.Α. σε κατασκηνώσεις

Εγκρίθηκε και για το έτος 2006 το πρόγραμμα συμμετοχής τέκνων των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας σε κατασκηνώσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής στις οικείες Μονάδες, εντός Φεβρουαρίου.