Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Σπήλιος Π. Σπηλιωτόπουλος ύστερα από συνεννόηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα συμφώνησε να περιληφθεί διάταξη σε προσεχές συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που να καταργεί την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο διπλάσιο ή τριπλάσιο (σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, αντίστοιχα) από τους στρατιωτικούς που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, τους εν ενεργεία αλεξιπτωτιστές, τους υποβρύχιους καταστροφείς και τους άνδρες υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, εφόσον δεν επιθυμούν να λογίζεται συντάξιμος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ο χρόνος αυτός.