Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Π.Α. για το έτος 2006

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2006-2007, έκρινε τους παρακάτω αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας ως εξής:

α. Προακτέους κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ταξιάρχου:

Ιπτάμενους:

 1. Παπαγερμανό Αλέξανδρο
 2. Σινάνογλου Δανιήλ
 3. Συκά Ιωάννη
 4. Σίψα Παναγιώτη
 5. Τσούμπεκα Κωνσταντίνο
 6. Βλαχάβα Κωνσταντίνο
 7. Ιατρίδη Κωνσταντίνο
 8. Σωτηρίου Ιωάννη
 9. Χήρα Βασίλειο
 10. Ατματζάκη Αντώνιο
 11. Δούμου Γεώργιο

Μηχανικούς:

 1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο

Ελεγκτές Αεραμύνης:

 1. Μάντζιο Βασίλειο

Μετεωρολόγους:

 1. Αυγερινό Δημήτριο

Ιατρούς:

 1. Μακρατζάκη Δημήτριο
 2. Τραχαλιό Χρήστο
 3. Μίσσα Σπυρίδωνα

Οδοντίατρους:

 1. Χουρίδη Παντελή

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Ιπτάμενους:

 1. Κοντούρη Δημήτριο
 2. Βαρβάτο Ιωάννη
 3. Βυζάντιο Ιωάννη
 4. Ατζέμη Ευστάθιο
 5. Κορακιανίτη Βασίλειο
 6. Τσάμη Αθανάσιο
 7. Χρηστέα Κυριάκο

Μηχανικούς:

 1. Ποντίκη Νικόλαο
 2. Παπαπροκοπίου Νικόλαο

Ελεγκτές Αεραμύνης:

 1. Κωστόγιαννη Βασίλειο
 2. Αντωνίου Κωνσταντίνο
 3. Δρόσο Λουκά
 4. Γούλα Νικόλαο
 5. Τσιπουρίδη Διογένη

Ιατρούς:

 1. Παπαθανασίου Δημήτριο-Ευριπίδη
 2. Γαλλή Παναγιώτη
 3. Αρβανιτίδη Δημήτριο

Οδοντίατρους:

 1. Καρακαλπάκη Πέτρο

Νοσηλευτικής:

 1. Μαραβέλη Δρόσω
 2. Τζουμάκα-Καλαπανίδα Παρασκευή