Ολοκλήρωση 2ης Παναεροπορικής Αιμοδοσίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28 Φεβρουαρίου 2006 η 2η “Παν-Αεροπορική” Εθελοντική Αιμοδοσία η οποία διενεργήθηκε σε όλες τις Μονάδες της Π.Α. μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.