Παραθερισμός Τέκνων Στρατιωτικού Προσωπικού

Κοινοποιήθηκαν οι καταστάσεις Παραθερισμού Τέκνων Στρατιωτικού Προσωπικού Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το γραφείο Προσωπικού των Μονάδων τους.