Αποστολή Υγειονομικού Κλιμακίου στη Σκύρο

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει τα εξής:

Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει, σε ετήσια βάση, μεγάλο ιατρικό δυναμικό από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους κατοίκους των νήσων Σκύρου, Καρπάθου και Κάσου. Στο πλαίσιο αυτό φέτος κλιμάκιο ιατρικού προσωπικού επισκέφτηκε τη νήσο Σκύρο από 19 έως και 23 Ιουνίου 2006.

Η σύνθεση του κλιμακίου που επισκέφθηκε το νησί, 30 άτομα σύνολο με επικεφαλής τον Διοικητή του Νοσοκομείου, αποτελείτο από ιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων και αναλόγων ιατρικών μηχανημάτων ώστε να προσφερθεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια ιατρονοσηλευτική φροντίδα.

Κατά την τελευταία επίσκεψη στη Σκύρο εξετάστηκαν 1475 άτομα και έγιναν 620 παρακλινικές εξετάσεις κάθε είδους μεταξύ των οποίων 290 αιματολογικές, 80 Ακτινογραφίες, 130 καρδιογραφήματα, 90 υπερηχογραφήματα και 30 τέστ Παπανικολάου. Η θεραπευτική αγωγή δινόταν άμεσα, ενώ για σοβαρότερα ιατρικά περιστατικά έγινε προγραμματισμός για εξετάσεις ή εισαγωγή στο 251ΓΝΑ.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έγιναν κατά μέσο όρο 1500 έως 1800 ιατρικές εξετάσεις ετησίως και 30 νοσηλείες στο 251ΓΝΑ. Ειδικά για το 2006 εκτός των 1475 εξετάσεων, έγιναν 2 έκτακτες αεροδιακομιδές και προγραμματίσθηκαν 35 εισαγωγές στο νοσοκομείο. Επιπλέον για πρώτη φορά εφαρμόστηκε πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου σε άτομα παιδικής ηλικίας, για τη σκολίωση σπονδυλικής στήλης και το βρογχικό άσθμα.