Εβδομάδα Ασφαλείας Πτήσεων-Εδάφους και Οδηγού Π.Α.

Την Παρασκευή 3-6-2006, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μοίρας ΓΕΑ εκδήλωση στα πλαίσια της Εβδομάδας Αφαλείας Πτήσεων – Εδάφους και Οδηγού, με σκοπό τη βράβευση των καλύτερων οδηγών της Μοίρας για το έτος 2005.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δντης της ΔΑΠΕ/ΓΕΑ Ταξχος (Ι) Αντ. Καμπιανάκης και ο εκπρόσωπος της Δνσης Τροχαίας Αθηνών Αστυνόμος Α’ κ. Πανταζόπουλος.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση: