Πρόσκληση Στρατευσίμων Γ’ ΕΣΣΟ 2006

Με εγκύκλιο διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου, καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία από 28 Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρίου 2006 οι στρατεύσιμοι της 2006 Γ΄ ΕΣΣΟ, που ανήκουν στις κλάσεις 1983 έως και 2008 , πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από την 1 Φεβρουαρίου 2005 έως και την 30 Απριλίου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κατάταξης, τις ακριβείς χρονολογίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται, παρέχονται από τα Στρατολογικά Γραφεία.