Διαθεσιμότητα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει τα εξής:

Η Πολεμική Αεροπορία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και πτήση των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Μετά το πέρας της πυροσβεστικής περιόδου κάθε τέλος Οκτωβρίου, αρχίζει η διαδικασία συντήρησης των πτητικών μέσων. Έτσι, κατά τη διάρκεια του χειμώνα προγραμματίζονται όλες οι μεγάλες επιθεωρήσεις που εκτελούνται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα. Με την έναρξη της πυροσβεστικής περιόδου, αρχές Ιουνίου, το σύνολο των αεροσκαφών διατίθενται στο Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο των εναέριων μέσων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής εκτελούνται μόνο εργασίες περιοδικών επιθεωρήσεων συντήρησης ανάλογα με την πτητική δραστηριότητα στο θέατρο των επιχειρήσεων. Ουδεμία άλλη εργασία μείζονος βαθμού συντήρησης εκτελείται κατά τη διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου. Βλάβες απρόβλεπτες που παρουσιάζονται, επισκευάζονται από τους τεχνικούς της Πολεμικής Αεροπορίας αμέσως και τα αεροσκάφη αποδίδονται πάλι προς εκμετάλλευση. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις εκτελούνται ανά 50 και 100 ώρες πτήσεως. Εάν η πτητική δραστηριότητα είναι αυξημένη όπως αυτή των τελευταίων ημερών, οι ώρες αυτές καλύπτονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χθες 22-8-06 τα πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-215 και CL-415 πέταξαν συνολικά 120 ώρες (57,9 και 63,4 αντίστοιχα) ενώ κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (έως και 22-8) 1002 και 1125 ώρες αντίστοιχα. Τα PZL μόνο χθες συμπλήρωσαν 45 ώρες πτήσης.

Η διάρκεια μιας τέτοιας επιθεώρησης είναι της τάξεως των 8-10 ωρών εφ’ όσον κατά την διάρκειά της δεν διαπιστωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Όπου είναι δυνατόν οι επιθεωρήσεις αυτές προγραμματίζεται να γίνονται κατά την διάρκεια της νύχτας που τα αεροπλάνα έτσι και αλλιώς δεν επιχειρούν.

Στο πνεύμα των ανωτέρω κατά τις τελευταίες ημέρες εφαρμόστηκαν με σχολαστικότητα και επαγγελματισμό όλα τα προβλεπόμενα προγράμματα συντήρησης και επιθεώρησης. Εξαιτίας ωστόσο της υπερεκμετάλλευσης των μέσων, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη δύναμη των 22 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία, δεν ήταν εκμεταλλεύσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας την 21η Αυγούστου, ενώ άλλα 7 δεν ήταν διαθέσιμα για μερικές μόνο ώρες κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας.

Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο με τον οποίο τα πληρώματα αέρος – εδάφους καθώς και η οργάνωση της Διοίκησης των πυροσβεστικών μέσων γίνεται κατά τη διάρκεια του θέρους. Τα αεροσκάφη επιχειρούν από απομακρυσμένα της μητρικής βάσης κλιμάκια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας. Η σύνθεση του προσωπικού είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωση των εργασιών επιθεωρήσεων και συντήρησης σε κάθε περίπτωση.

Τα πληρώματα αέρος είναι εκείνα που συμπληρώνουν το έργο των επιγείων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ιπτάμενοι με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η περιορισμένη ορατότητα εξ αιτίας του καπνού, το ανάγλυφο της περιοχής, τα ισχυρά ρεύματα αέρος και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στο αεροσκάφος, καταβάλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το προϊόν της εργασίας τους γίνεται αντιληπτό από τον κοινωνικό ιστό, δυστυχώς, συχνά.

Η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει την προσφορά της προς το κοινωνικό σύνολο με ενθουσιασμό και βρίσκεται σε άριστη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα συνδράμοντας από αέρος στο έργο του.