Διακλαδική Άσκηση “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06”

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06”, θα διεξαχθεί άσκηση επιστράτευσης – εκπαίδευσης εφέδρων, εξ Εφεδρείας αξιωματικών και οπλιτών, με ημερομηνία κατάταξης την 25 Σεπτεμβρίου και απόλυσης την 30 Σεπτεμβρίου 2006.

Η πρόσκληση των εφέδρων θα γίνει με φύλλα ατομικής πρόσκλησης (ΦΑΠ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.