Ορκωμοσία 56ης Σειράς ΣΤΥΑ και 13ης Σειράς ΣΙΡ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2006 έγινε η ορκωμοσία των νέων Σμηνιών της 56ης σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) καθώς και της 13ης σειράς της Σχολής Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου.

Το σύνολο των προς ορκωμοσία Υπαξιωματικών της ΣΤΥΑ ανέρχεται σε 181 και κατανέμεται στις ειδικότητες, Μηχανοσυνθετών, Οπλουργών, Ελεγκτών Αναχαίτισης, Ηλεκτρολόγων, Υλικονόμων, Συντηρητές Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικούς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνικούς Μεταφορικών Μέσων. Εκ των 181 αποφοίτων 60 είναι γυναίκες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 4 άνδρες από την Κύπρο.

Το σύνολο των προς ορκωμοσία Υπαξιωματικών της ΣΙΡ ανέρχεται σε 13 ειδικότητας Ραδιοναυτίλου εκ των οποίων δύο είναι γυναίκες.

Στιγμιότυπα από την τελετή ονομασίας νέων Σμηνιών που έγινε την 1-9-2006


Στιγμιότυπα από την τελετή ορκωμοσίας