Συνεργασία ΠΑ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας των υποδομών της ΠΑ με μέριμνα του ΓΕΑ και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), υπογράφτηκε στις 20/9/06 σύμβαση για την οργάνωση της Βιβλιοθήκης της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 2079), μέσω εγκατάστασης εξειδικευμένου λογισμικού και σχετικής εκπαίδευσης του προσωπικού.

Κατά αυτόν τον τρόπο, σηματοδοτήθηκε η έναρξη συνεργασίας Π.Α.-ΕΚΤ με επόμενους στόχους την ανάλογη οργάνωση όλων των βιβλιοθηκών της Π.Α. με ιδαίτερη έμφαση στα κέντρα εκπαίδευσης και τις απομακρυσμένες επιχειρησιακές Μονάδες, τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης στο ΓΕΑ και την εξασφάλιση πρόσβασης των μαθητών της Σ.Ι. στις διεθνείς και εγχώριες ψηφιακές βιβλιοθήκες μέσω του ΕΚΤ με την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών.