Πρόσκληση Στρατευσίμων Δ’ ΕΣΣΟ 2006

Με εγκύκλιο διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου, καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία από 13 έως 15 Νοεμβρίου οι στρατεύσιμοι της 2006 Δ΄ ΕΣΣΟ, που ανήκουν στις κλάσεις 1983 έως και 2008, πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από την 1 Μαίου 2006 έως και την 31 Ιουλίου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κατάταξης, τις ακριβείς χρονολογίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται, παρέχονται από τα Στρατολογικά Γραφεία.

Δείτε επίσης την σελίδα της Στρατολογίας