Εθελοντική αιμοδοσία στην 120ΠΕΑ

Στην 120ΠΕΑ (Καλαμάτα) την Παρασκευή 15-12-06 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο της Μονάδας, για κάλυψη αναγκών Υπουργείου Υγείας. Έλαβαν μέρος σαράντα πέντε (45) άτομα, (Μόνιμο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό, Ίκαροι και Στατεύσιμοι).