Πρόσκληση Στρατευσίμων Α’ ΕΣΣΟ 2007

Με εγκύκλιο διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου, καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία από 12 έως 14 Φεβρουαρίου 2007 οι στρατεύσιμοι της 2007 Α΄ ΕΣΣΟ, που ανήκουν:

  • στην κλάση 2009 και
  • στις κλάσεις 1983 έως και 2008 πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από την 1 Αυγούστου έως και την 31 Οκτωβρίου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κατάταξης, τις ακριβείς χρονολογίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται, παρέχονται από τα Στρατολογικά Γραφεία.

Δείτε επίσης την σελίδα της Στρατολογίας