Διαλέξεις Πρώτων Βοηθειών στην 132 Σμηναρχία Μάχης

Στη 132 Σμηναρχία Μάχης ξεκίνησε το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ). Αυτό θα το παρακολουθήσει τόσο μόνιμο όσο και έφεδρο προσωπικό, σύμφωνα με σχετικό προγραμματισμό.

Η Μονάδα θα διευκολύνει τους στρατεύσιμους που έχουν εκδηλώσει επιθυμία και οι συγκεκριμένες γνώσεις θα τους χρησιμεύσουν στην μελλοντική επαγγελματική τους καριέρα, να παρακολουθήσουν όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες.

Με το σεμινάριο θα καλυφθεί όλο το φάσμα των Πρώτων Βοηθειών και θα πραγματοποιηθεί σε επτά (7) δίωρες ενότητες, ως ακολούθως:

  • Θλάσεις – Τραύματα
  • Εγκαύματα
  • Κατάγματα
  • Δηλητηριάσεις – Λιποθυμίες
  • Ηλεκτροπληξία – Επιληψία
  • Ασφυξία – Τεχνητή αναπνοή

Οι διαλέξεις θα παρουσιασθούν από ειδική εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τμήματος Αγρινίου και θα περιλαμβάνουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτική άσκηση. Σε συνεργασία με την εκπαιδεύτρια του ΕΕΣ, η Μονάδα θα εκδώσει εγχειρίδιο με σημειώσεις από τις διαλέξεις, αντίγραφο του οποίου θα λάβει κάθε ενδιαφερόμενος.

Όσοι παρακολουθήσουν όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες, με την ολοκλήρωση θα λάβουν την έγγραφη βεβαίωση εκπαίδευσης του ΕΕΣ.