Παναεροπορική Εθελοντική Αιμοδοσία Π.Α. 2007

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει τα εξής:

Η Πολεμική Αεροπορία στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και της μέριμνας για τον άνθρωπο, προέβη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2005 και 2006 στη διενέργεια γενικής αιμοδοσίας. Τα αποτελέσματα της κίνησης αυτής που έλαβε χώρα στις έδρες όλων των Μονάδων της ήταν εντυπωσιακά και για το λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε και ως “Παν- Αεροπορική”.

Πιστεύοντας ότι τέτοιες ενέργειες έχουν σκοπό την παροχή αρωγής προς τους συνανθρώπους μας, αποφασίστηκε η επανάληψη του εγχειρήματος και για το έτος 2007.

Για το λόγο αυτό καθορίστηκε το χρονικό διάστημα από 12 Ιανουαρίου έως και 12 Φεβρουαρίου 2007 ως χρόνος διενέργειας της 3ης “Παν-Αεροπορικής” Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Η αιμοδοσία λαμβάνει χώρα στις έδρες όλων των Μονάδων κατόπιν συνεννόησης με τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές.

Η αιμοδοσία στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας θα πραγματοποιηθεί την 2α Φεβρουαρίου 2006 στη Λέσχη Αξιωματικών από την ομάδα αιμοληψίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.