Σύνθεση Νέου Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι μετά τις τακτικές κρίσεις έτους 2007-2008, η νέα σύνθεση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), καθορίζεται ως εξής:

 1. Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος Αρχηγός ΓΕΑ
 2. Αντιπτέραρχος (Ι) Θεολόγος Συμεωνίδης Αρχηγός Τ.Α.
 3. Αντιπτέραρχος (Ι) Μιχαήλ Παπαδόπουλος Β’ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
 4. Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Τζιναέτης Διοικητής ΔΑΥ
 5. Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Καραμήτσος Υπαρχηγός ΓΕΑ
 6. Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Βαμπούλας Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ
 7. Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Μανδύλης Δντης Σ.Γ. Προεδρίας Δημ.
 8. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Γκουτζουρής Διοικητής ΔΑΕ
 9. Υποπτέραρχος (Ι) Κοσμάς Βούρης Δντης Δ’ Κλάδου/ΓΕΑ
 10. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Σκλήκας Δντης Δ’ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ
 11. Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας Υπαρχηγός ΑΤΑ
 12. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καλαμάτας Διοικητής ΣΙ
 13. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Πατσαντάρας Δντης Α’ Κλάδου/ΓΕΑ
 14. Υποπτέραρχος (ΤΑΜ) Ζαχαρίας Γκίκας Δντης Γ’ Κλάδου/ΓΕΑ
 15. Υποπτέραρχος (ΤΑΜ) Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Επιτελάρχης ΔΑΥ
 16. Υποπτέραρχος (ΤΑΜ) Κωνσταντίνος Κουνέλης Επιτελάρχης ΔΑΕ
 17. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Παντελής Παπασάββας Δντης Υγειονομικού/ΓΕΑ

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΑΣ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2007.