Άφιξη Mirage 2000-5 στο Α/Δ της Τανάγρας

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει τα εξής:

Την Πέμπτη 3, ή εναλλακτικά την Παρασκευή 4 Μαΐου, αναμένεται να αφιχθούν στο αεροδρόμιο της Τανάγρας προερχόμενα από τη Γαλλία, τα 2 πρώτα αεροσκάφη Μ-2000-5 της ΠΑ. Τα υπόψη αεροσκάφη είναι μέρους του προγράμματος απόκτησης συνολικά 25 αεροσκαφών αυτού του τύπου. Σημειώνεται ότι από αυτά τα 15 θα αποκτηθούν από τη Γαλλία, ενώ τα υπόλοιπα 10 θα είναι αεροσκάφη Μ-2000 της ΠΑ, τα οποία θα αναβαθμιστούν σε Μ-2000-5, στο εργοστάσιο της ΕΑΒ. Ο ρυθμός παράδοσης των αεροσκαφών σύμφωνα με τη σύμβαση, θα είναι δύο 2 αεροσκάφη ανά μήνα. Η επίσημη τελετή ένταξης των αεροσκαφών στη δύναμη της ΠΑ, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.