Αλλαγή Δοικητή της 120ΠΕΑ

Την Παρασκευή 13-4-07 πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος παράδοση της Διοίκησης της Μονάδας από τον Ταξίαρχο (Ι) Κωνσταντίνο Πέτρουλα στον Σμήναρχο (Ι) Αντώνιο Σαραμαντή.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής έγινε παρουσία του Διοικητή ΔΑΕ Υποπτεράρχου (Ι) Nικολάου Γκουτζουρή, του Προσωπικού της Μονάδας καθώς και των τοπικών αρχών.


Άφιξη Διοικητή ΔΑΕ

Ο παραλαμβάνων Διοικητής της 120ΠΕΑ Σμήναρχος (Ι) Αντώνιος Σαραμαντής.

Ο παραδίδων Διοικητής της 120ΠΕΑ Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Πέτρουλας.