Διαλέξεις ΕΕΣ στην 132 Σμηναρχία Μάχης

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαλέξεις με θέμα «Πρώτες Βοήθειες» που πραγματοποιήθηκαν στην 132 Σμηναρχία Μάχης, από εξειδικευμένο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και είχαν διάρκεια 14 εκπαιδευτικών περιόδων.

Τις διαλέξεις παρακολούθησε τόσο Μόνιμο όσο και Στρατεύσιμο προσωπικό της Μονάδας.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων, απονεμήθηκε από τον ΕΕΣ σε όσους παρακολούθησαν, το «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Πρώτων Βοηθειών».

Το Μόνιμο προσωπικό της 132 ΣΜ προσέφερε για την υποστήριξη του έργου του ΕΕΣ το ποσόν των 450 ευρώ και σε αντάλλαγμα έλαβε 90 βιβλία έκδοσης του ΕΕΣ με θέμα « Πρώτες Βοήθειες», το οποίο διανεμήθηκε στο Μόνιμο προσωπικό.
Επίσης η Μονάδα εξέδωσε φυλλάδιο με τις διαφάνειες των διαλέξεων, το οποίο διανεμήθηκε σε Μόνιμο και Στρατεύσιμο προσωπικό που παρακολούθησε τις διαλέξεις.