Διαγωνισμός Επιλογής Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2007-2008 της ΠΑ

Σήμερα 11-05-07 ανακοινώθηκε από τις Παραγωγικές Σχολές της ΠΑ η κατάσταση των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος για τις Σχολές της Π.Α, στα δικαιολογητικά των οποίων διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν συστημένα ή να καταθέσουν, τα ελλείποντα δικαιολογητικά, μέχρι 25 Μαίου 2007 (τελική ημερομηνία παραλαβής από ΔΑΕ και όχι ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου), μόνο στη ΔΑΕ και στη διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΕ/Α7), ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΓΑ 1010.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Αθηνών:

Σόλωνος 34
Αθήνα
Τηλ.: 210 3630076, 2103630360
Φαξ: 210 3630863